Halluks Valgus

Kadınlarda En Sık görülen Ayak Sorunu: Halluks Valgus


Halluks valgus nedir?

Halluks valgus ayak başparmağının kendiliğinden ve kalıcı olarak dış yana doğru yönlenmesi, başparmağın tarak kemiği ile eklem yaptığı bölgede, ayağın iç yanında ağrılı bir kemik çıkıntısının oluşması, tarak kemikleri bölgesinde ayağın genişlemesi ile kendini belli eden bir ayak hastalığıdır. Ağrı nedeniyle yürümeyi güçleştirir, ayağın genişlemesi ve kemik çıkıntısı nedeniyle de ayakkabı giymeyi zorlaştırarak insan hayatını olumsuz yönde etkiler. Basma bozukluğu sonucunda ayak tabanında ağrılı nasır gelişimi görülebilir.

Solda her iki ayağında ileri evre halluks valgus olan bir kadın hastanın, sağda ise ileri evre halluks valgus olan bir erkek hastanın ayak görüntüsü görülmektedir..


Solda halluks valgus’lu bir hastanın ayak altında çıkmış olan ağrılı nasırlar sağda ise parmak kökünde ağrılı, ayakkabı giymeyi engelleyen nasırlar görülmektedir.

Halluks valgus kimlerde görülür?

Halluks valgus herkeste görülebilir, kadın erkek ayrımı yapmaz. Bazı insanlarda doğuştan sahip oldukları ve ayağın şekli ile ilgili özelliklerden dolayı halluks valgus’a eğilim vardır. Ancak, dar, sivri burunlu ve topuklu ayakkabıların halluks valgus’a yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle kentlerde yaşayan, sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyen kadınlarda çok daha sıklıkla görülür. Yıllarca bu tür ayakkabılar giyen kadınlarda özellikle 40′lı yaşlarda başlayarak ayakkabı kullanımını ve yürümeyi güçleştiren halluks valgus görülme oranı daha yüksektir. Ancak, bazen çok daha genç yaşlarda da görülebilir.

 

Halluks valgus’un tedavisi nedir?

Halluks valgus’un ilerlemesini engellemek ya da tedavi etmek amacıyla kullanılan bir takım cihazlar vardır, ama bunlar hastalığı tedavi etmediği gibi genellikle ilerlemesi de engellemez..  Halluks valgus’un tedavisi ameliyattır.

 

 

Özellikle kadınlar arasında bu ameliyatın çok zor olduğu konusunda bir inanç var, bu doğru mu?

Hayır, doğru değil. Günümüzde modern merkezlerde bu ameliyatlar epidural anestezi denilen bir anestezi yöntemiyle yapılmakta ve böylelikle hastaların ameliyat sonrasında da hiç ağrısı olmamaktadır. Hastaların her iki ayağını birlikte ameliyat etmek mümkündür. Hastalar hastanede yalnızca bir gün kalmakta, hemen ertesi günde ev içinde yürümeye başlamaktadırlar. Yaklaşık 20 gün içinde de sokağa çıkabilir hale gelebilirler.

 

Nasıl bir ameliyat bu?

Halluks valgus için uygulanan çok sayıda ameliyat yöntemi var. Tek bir ameliyat tekniğini her hastaya uygulamak uygun değildir. Hastaya hangi ameliyatın yapılacağına hastanın yaşı, sosyal durumu, ayağın anatomik özellikleri ve en önemlisi halluks valgus’un ne kadar ilerlemiş olduğuna göre karar verilir. Ameliyat öncesi ayağın özellikleri ile birlikte ayakta basarak çekilen röntgenleri üzerinde ölçümler yapılır ve bunların sonucuna göre hastaya en uygun ameliyat yöntemi uygulanır


Her iki ayağında ileri evre halluks valgus olan bir hastanın ameliyat öncesi basarak çekilmiş röntgenleri üzerinde yapılan ölçüm.

 

Ameliyattan sonra halluks valgus tekrarlar mı?

Hasta için doğru seçilmiş ve doğru uygulanmış bir ameliyat ile kesinlikle tekrarlamaz. Hastalar daha rahatlıkla ayakkabı giyerler ve daha rahat yürürler.

Her iki ayağında ileri evre halluks valgus olan bir hastanın ameliyat öncesi ve sonrası görüntüsü.

Aynı hastanın ameliyat öncesi ve sonrası röntgeni.

Her iki ayağında ileri evre halluks valgus olan bir hastanın ameliyat öncesi ve sonrası görüntüsü.

Aynı hastanın ameliyat öncesi ve sonrası röntgeni. Anatomik özellikleri nedeniyle bu hastaya bir önceki hastaya uygulanan ameliyat tekniğinden başka bir teknik uygulanmıştır.

Orjin Krem